donderdag 26 maart 2015

Afscheid van mevr. D'haenens


Deze week kwam mevr. D'Haenens voor de laatste keer als leesmama.

Vele jongens gingen wekelijks bij mevr. D'Haenens lezen. Dit konden we natuurlijk niet zomaar laten voorbij gaan.


Zonsverduistering 20/03/2015

We waren er helemaal klaar voor .... helaas was er te veel bewolking, te veel mist !

We maakten dan maar van de gelegenheid gebruik om een groepsfoto te maken.

Op andere plaatsen was de zonsverduistering  ( een beter woord is natuurlijk zonsbedekking ;-) )

Bekijk maar eens de filmpjes!


 

 


woensdag 25 maart 2015

Sporen uit het verleden...het verleden van de IBIS!

Enkele weken geleden maakten we een afspraak met de directeur.

We wilden wat meer weten over de geschiedenis van de Ibis.

Enkele weetjes:

- Het was Z.K.H. Prins Albert die wilde dat er beter onderwijs kwam voor de weeskinderen uit de visserij.

- Op 6 juli 1906 werd het Koninklijk Werk Ibis gesticht.  (Oeuvre Royale des pupilles de la pêche - Kwekelingen­school der visserij)

- De driemaster 'Ibis' gemeerd in het kanaal Oostende - Brugge was het verblijf voor de leerlingen tot in 1924. De leerlingen leerden ook heel was op de boot.

 
- Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, had IBIS reeds 274 kinderen van zeelieden aangenomen, opgeleid en geplaatst.
 
- Op 13 oktober 1914 vluchtten de personeelsleden en 20 kinderen naar Groot-Brittanië.  Nadat de directeur zich had verzekerd dat de terugreis veilig kon verlopen, vertrok op 16 juli 1919 de IBIS-gemeen­schap terug naar Oostende.

- Op 8 september 1919 begonnen de lessen zoals voor de oorlog.  Er waren 24 leerlingen.
Z.M. Koning Albert I beslist om naast wezen ook kinderen uit andere gezinnen op te nemen.

- In 1924 konden de leerlingen hun intrek nemen in de nieuw opgetrokken gebouwen aan de Prinses Elisabethlaan te Bredene, het huidig schoolgebouw.
- Van 1927 tot 1940 bestond de school uit gemiddeld 85 “kwekelingen”.  
 
- Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog diende opnieuw een veiliger onderkomen gezocht te worden.  Men vond zijn toevlucht in Brugge.
 
- Op 24 september 1945 kon men terug naar de vertrouwde, maar redelijk gehavende gebouwen op Sas-Slijkens.
 
- De hangmatten waar de leerlingen in sliepen werden in 1954 vervangen door stapelbedden.
 
- In 1984 kwam het huidige "internaatsgebouw".
 
- In 1993 werd het schoolgebouw gerenoveerd en kwam de "speelboeg" er voor de kleinsten.
 
- In 1995 kwam er een nieuw verblijf voor de grotere jongens.
 
- Op 29 maart 2004 bracht HKH Prinses Mathilde een bezoek aan IBIS

- In 2005 kwam er de vernieuwde speelplaats. De speelplaats zoals die er nu nog altijd is.

- In 2006 bestond het Koninklijk Werk IBIS 100 jaar !
Dit historisch feit kon niet onopgemerkt voorbijgaan.  Voor de officiële opening van het feestjaar werd 8 april gekozen.  Op de geboortedag van onze stichter-beschermheer werd een eerbetoon gehouden aan het monument van Koning Albert I en Koningin Elisabeth naast de Petrus- en Pauluskerk te Oostende.

Hoogtepunt van het eeuwfeestgebeuren was het bezoek van Zijne Majesteit de Koning op woensdag 3 mei 2006. 
Langs een erehaag van IBIS-jongens begaf de Koning zich naar de Kop van ’t Sas waar het bronzen beeld van de IBIS-jongen onthuld werd.
 
Het beeld steld een IBIS-jongen voor in zijn typisch uniform leunend op een platte knoop. De platte knoop is de enig knoop die, ook nadat hij stevig is aangetrokken, kan worden losgemaakt.
De knoop verwijst ook naar de verbondenheid met de zee.

Hieronder vind je enkele foto's van ons bezoek bij de directeur.
 
  

Bezoek aan de melkvee boerderij t'Hof in de Heere!


Op een zeer zonnige maandag trokken we met de fiets richting Stalhille (Jabbeke) om er de melkveeboerderij van Hans en Marleen te bezoeken.

Tijdens de heenreis stopten we langs het Kanaal Brugge-Oostende om ons lunchpakket te verorberen.

Hans en Marleen baten de boerderijen 'tHof in de Heere(Stalhille) en'tWaterhof(Bredene) uit.

In Stalhille zit voornamelijk het melkvee gehuisvest.

Bij een bezoek in Stalhille, proberen we duidelijk te maken wat er allemaal moet gebeuren, voor er een glaasje melk op tafel staat.
 


 


Reclames voor melk